Samarbeidspartnere

NAV www.nav.no: Nav er vår oppdragsgiver, og er en viktig samarbeidspartner i vårt attføringsarbeid.

Tana kommune www.tana.kommune.no er den ene av vår eiere, og i tillegg utfører vi en del tjenester som plenklipping av kommunens grøntanlegg i sentrumsområdet og renhold av kommunens rasteplasser.

Berlevåg kommune www.berlevag.kommune.no er den andre eieren, og i tillegg utfører vi tjenester som plenklipping og beplanting av kirkegården.