Informasjon om oss

Vi er en Vekstbedrift og vår viktigste oppgave er å bidra til menneskers vekst og utvikling.

Vi har som formål å gi arbeidstrening og kvalifisering for mennesker som faller utenfor det ordinære arbeidsmarkedet.

Vi har 18 varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA) og 13 variable praksisplasser (APS), fordelt på våre to avdelinger i Tana (hovedkontor) og Berlevåg.


Styret
På generalforsamlingen i juni 2016 ble følgende styre valgt:

Styreleder: Jon Arild Aslaksen

Styremedlemmer: Else M Ballo, Britt Elin Hetta Isaksen, Bengt Johnsen og Odd Kulstadvik (ansattes repr.)

Vararep: Merete Jensen
Visjoner og verdier

Vår visjon


En visjon er et ønsket bilde av en ønsket fremtid.
Visjonen skal blinke som et fyrtårn der framme og skal fortelle oss hvor vi skal. For å nå visjonen må man hele tiden strekke seg for å levere.
Vi har følgende visjon for vår bedrift:
Tana Arbeidsservice A/S - "inn i framtiden med utvikling og vekst"


Våre verdier

Verdigrunnlaget for Tana Arbeidsservice A/S skal ligge til grunn for bedriftens forretningside og skal bygge opp under visjonens målsetting. Verdier og prinsipper skal være retningsgivende for måten vi jobber på og gjenspeile vår kultur i møte med deltagere, kollegaer, kunder, eiere og andre samarbeidspartnere.

Vi ønsker at våre verdier og prinsipper skal bidra til å forsterke en positiv adferd i den daglige samhandlingen mellom medarbeiderne på alle nivåer i bedriften.

Tana Arbeidsservice A/S vil basere sitt verdigrunnlag på følgende kjerneverdier:

  • Tillit
  • Respekt
  • Troverdighet
  • Raushet
Dette betyr at:
  • Ved å gi tillit må vi ha mot til å prøve og feile
  • Som enkeltpersoner i en organisasjon må vi være tolerante og respektere at andre har ulike meninger
  • For å være troverdig må vi levere slik som det forventes av oss
  • Gjennom å utvise raushet må vi dele kunnskap og erfaringer med andre