Attføringstilbudet

Tana Arbeidsservice A/S er godkjent som tiltaksarrangør for følgende tiltak fra arbeidsdirektoratet:

Bilde-attforing2.jpg

Bilde-attforing1.jpg

Hvis du vil kan vi:

· Hjelpe deg å finne ut hva du fortsatt klarer av arbeid

· Vi kan være din samtalepartner når du skal finne ut hvilken skole eller jobb du har ressurser til å klare.

· Gi deg arbeidstrening.

· Gi deg arbeidspraksis på bedriften og i det ordinære arbeidslivet.

· Hvis du trenger det kan vi tilrettelegge arbeidsplassen for deg.

· Vi kan hjelpe deg å få tak i de rette hjelpemidlene slik at du kan klare å beholde arbeidet ditt.

· Hos oss får du mange arbeidskolleger og et godt sosialt samvær.


VTA - Varig tilrettelagt arbeid

Bilde-attforing2.jpg

Vi har 18 VTA - plasser fordelt på to avdelinger: Tana og Berlevåg.

Tiltaket er et varig tilrettelagt arbeidstilbud beregnet for personer som ikke kan få arbeid på det ordinære arbeidsmarkedet. Varighet innebærer at arbeidskontrakten ikke inneholder tidsbegrensning. Dette betyr ikke at arbeidstakers individuelle behov og muligheter for utvikling skal nedprioriteres.

Arbeidsressurser og kvalifisering skal utvikles hos den enkelte ved tilrettelagt arbeid.

Målgruppe:

Tiltaket er rettet mot personer som har eller i nær fremtid ventes å få innvilget uførepensjon, og som har behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging. Andre arbeidsmarkedstiltak skal være vurdert og funnet å være uaktuelle.

varig_tilrettelagt_arbeid_vta_122009.pdf


APS - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

Bilde-attforing1.jpgTiltakets innhold:

Arbeidspraksis innebærer tilrettelagt arbeidstrening, kartlegging, opplæring og undervisning.

Andre viktige virkemidler vil være sosialtrening, veiledning og motivering. Det skal utarbeides en plan for den enkelte deltakers ønsker, ressurser og utviklingsbehov.

Varighet:

Ordinær tid på tiltaket er 1 år, men kan ved behov utvides 1 år til etter avtale med NAV. De første ukene er en kartleggingsperiode for å finne ut av ønsker, ressurser og muligheter i forhold til framtidig yrkesønske.

Målgruppe:

APS er rettet mot personer som er usikker på hva slags jobb vedkommende kan klare å utføre, eller trenger tid på komme i gang igjen med et yrkesaktivt liv.

Arbeidspraksis kan bare tilbys yrkeshemmede med særlig usikker yrkesmessig forutsetninger og med behov for oppfølging.

arbeidspraksis_aps_122009.pdf